Zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru.

Zasady zwrotu towaru:
1. Towar zakupiony w Sklepie Internetowym ATP można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, licząc od daty wydania towaru.
2. W tym czasie towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania lub kopiowania, nie posiada wad z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji. Zwracany towar musi być kompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej.
3. Zwrot pieniędzy obejmuje wartość odsyłanego towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Przesyłki wysłane na koszt ATP nie będą odbierane.
4. Przesyłka oznaczona jako "zwrot" musi zawierać wszystkie dokumenty, które wraz z przesyłką zostały wysłane do klienta oraz oświadczenie Klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia.
5. Przesyłki odesłane do ATP za pobraniem nie będą przyjmowane.
6. Przesyłki prosimy odsyłać na adres:

ATP Sp. z o.o.
Cerekiew, ul. Radomska 35
26-652 Zakrzew
z dopiskiem "zwrot"
7. Pieniądze za zwrócony towar zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe. Zwrot gotówki następuje dopiero po odesłaniu przez Klienta kopii faktury korygującej na w/w adres.
8. Ze względu na obowiązujące przepisy nie ma możliwości wysyłki towarów z działu fajerwerki. Na zakupy zapraszamy osobiście do naszych oddziałów w Radomiu.